Sıkça Sorulan Sorular
Workforce & Care

01.01.2008 tarihinden bu yana engelli veya kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler, Kişiye Özel Bütçe yardımı ile belirli bir miktarda nakdi yardıma hak kazanır ve bu yardım ile ihtiyaçlarını tamamen kendi sorumluluğunda olacak şekilde kapatabilir ve organize edebilir.

Kişiye Özel Bütçe prensipte bir nakdi yardımdır ve (SGB IX § 29 (2) kanununda yer almaktadır. Bu nakdi yardım hizmeti ile Kişiye Özel Bütçe çerçevesinde kendi personelini seçmek, istihdam etmek ve ödemesini yapmak mümkündür. Bu sisteme İşveren Modeli denmektedir.

Engeli olan (duyu, beden, ruh ve zihin) veya engelli olma tehlikesi geçiren her insanın Kişiye Özel Bütçe başvurusunda bulunma hakkı vardır. Başvuruda yaş sınırı yoktur. Bununla birlikte önemli olan, yaşanan engelin yaş için tipik olmaması önemlidir.

Aynı şekilde refakatçiler, anne-babalar çocukları için ve yetişkin çocuklar anne-babaları için Kişiye Özel Bütçe başvurusunda bulunabilirler.

Bu hizmetlerden faydalanmak için her şeyden önce kendi kendine bakma, hareket etme, bilişsel ve iletişimsel kabiliyetler, hastalık ve terapinin gerektirdiği önlemleri yerine getirme, davranış biçimi ve psikolojik durum, gündelik hayatı ve sosyal ilişkileri yürütebilme gibi konularda ne durumda olduğunuzu ölçen bakım derecesi hesaplamasına ihtiyacınız olacaktır. Şayet bu hizmeti almaya hak kazanırsanız, aldığınız nakdi yardımı sadece amaca yönelik olarak ve kendi haneniz için kullanabilirsiniz.

Kişiye Özel Bütçe hayat kalitesinin artması ve kendi hayatını belirleme için vardır. Kişiye Özel Asistanlık ile bakıma ihtiyaç duyan insanlar kendi hayatlarına şekil verebilir ve bu sayede mümkün olduğu kadar kendi sorumluluğunda olan bir hayat sürebilir ve toplumsal hayata daha kapsamlı bir şekilde dahil olabilir. 

Gündelik hayatını kendi başına belirlemek, kişi ve kurumların kararlarından bağımsız olarak tamamen kendi hayat ritimlerine göre destek olan asistanlara sahip olmak bakıma ihtiyaç duyan bir çok insan için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Bu kişiler ne zaman, nerede ve nasıl yardım alacaklarına kendileri karar verirler.

Bütçe sahiplerinin ayrıca hemcinslerini veya kendi kültür ve dinine duyarlı asistanları seçme özgürlüğü de bulunmaktadır.

 

Kişiye Özel Bütçesi Almanya'da farklı alanlarda kullanılabilir. Bu alandaki hizmetler; tıbbi bakım asistanlığını, ev işleri asistanlığını, iş asistanlığını, eğitim asistanlığını, boş zamanları değerlendirme asistanlığını ve yakınlarına bakan ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçlayan ebeveyn asistanlığını kapsar.

Bakım asistanlığı temel bakım ve tıbbi bakım alanına giren ihtiyaçların karşılanmasını sağlar. Temel bakıma örnek olarak duş almak, banyo yapmak, traş olmak, giyinmek ve soyunmak, yatağa yatmak ve kalkmak, beslenme ve tuvalet ihtiyacının karşılanması gibi hizmetler girer. Tıbbi bakım söz konusu olduğunda ise ilaçların verilmesi, serumların takibi, sondaların değişimi, yaraların pansuman edilmesi, tansiyon ve kan şekerinin ölçümü gibi hizmetlerden faydalanılabilir.

Ev işleri asistanlığı kapsamında verilen hizmetler, kendi başına halledilemeyen ev işlerinin yerine getirilmesini sağlar. Bunların arasında çamaşır yıkama, günlük alışveriş, yemek pişirme, bulaşık yıkama, evin içini derli toplu halde tutma, posta kutusunu boşaltma gibi işler yer alır. 

Engeli olup çalışan insanlar iş asistanlığı sayesinde kendilerini günlük iş hayatına entegre edebilir ve iş hayatındaki yerlerini koruyabilirler. İş yerine gitme, fotokopi işleri, evrak tasnifi, işyerinde engele bağlı bakım işleri ve daha birçok hizmetten iş asistanlığı sayesinde faydalanmak mümkündür.

Engeli olan çocuklar eğitim asistanlığı sayesinde eğitim hayatında eşit haklara sahip olmak için okula ve anaokuluna engelsiz bir şekilde giriş imkanı bulur, hareketle ilgili sorunlarında destek bulur, eğitim esnasında engele bağlı bakım hizmeti görür. Bunun dışında ihtiyaca göre derslerinde yardım ve iletişim sorunlarında yanında bir destekçi bulmak gibi hizmetlerden yararlanır.

Sosyal ve kültürel hayatta yer alma ve hobi tarzı uğraşlar, bakıma ihtiyaç duyan birçok kişinin eşlik edecek birine ihtiyaç duyduğu boş zamanı değerlendirme aktiviteleridir. Bu hizmet sadece sinema ve tiyatroya gitmeyi kapsamaz, aynı zamanda tatil zamanında uzun gezilere çıkmayı da mümkün kılar. Gezi asistanları engel dolayısıyla gerçekleştirilemeyen bütün görevleri yerine getirirler.

Almanya'daki bakım ihtiyacı gören insanların çoğuna aile fertleri bakıyor. Bu aile fertleri için ebeveyn asistanlığı başlığını taşıyan bir hizmet verilebilebiliyor. Bu sayede bakım görevini üstlenen aile ferdi kendi işlerini halledebildiği gibi kendine de zaman ayırma fırsatı bulabiliyor.

Kişiye Özel Bütçeyi hangi kurum veya kuruluşun üstleneceği ihtiyaca ve alınan hizmetlere bağlıdır. §6 SGB IX kanununa göre bu kurumların arasında örneğin İş ve İşçi Bulma Kurumu, Sağlık Kasası, Bakım Kasası, Emeklilik Kasası, Kaza Sigortasu, Gençlik Yardım kuruluşu, Savaş Mağdurlarına Yardım kuruluşu, Entegrasyon Dairesı ve yerel birlikler gibi kurum ve kuruluşlar yer alır. Birden fazla kurum ve kuruluşun Kişiye Özel Bütçe masraflarını üstlenmesine ise Kuruluşlar Üstü Kompleks Hizmet adı verilir.

Bütçe hesaplanırken gelir ve mal-mülkün göz önünde bulundurulmasına nadiren rastlanır. Sağlık kasalarının verdiği hizmetlerde, eşit eğitim hakkı sunan veya iş asistanlığı sunan hizmetlerde şahsi gelir ve mal-mülk göz önünde bulundurulmaz. Ancak belli bir meblağın üstünde geliri olanlar, boş zamanları değerlendirme asistanlığı hizmeti söz konusu olduğunda masrafların bir kısmını üstlenmek zorundadırlar. Kişiye Özel Bütçe bir gelir olarak kabul edilmediği için sosyal yardımla (Hartz IV) geçinenlerin aldıkları yardımın kesintiye uğraması söz konusu değildir.

Kişiye Özel Bütçe gündelik hayata ait şeyleri, örneğin ev kirasının finanse edilmesini kapsamaz.

Bu zamana kadar faydalanılmamış Kişiye Özel Asistanlık hizmetinden yaralanmak için bir sonraki yılın 30 Haziran tarihine kadar başvuruda bulunmanız gerekir.

Hayır. Engelinden veya başka sebeplerle Kişiye Özel Bütçe için başvuruda bulunma imkanına sahip olamadıkları gibi sahip oldukları bütçeyi idare etmede de sorun yaşayanlar söz konusu olduğunda bu gibi görevleri yasal temsilciler devralabilir. Bu bütçeyi alanlar İşveren Modeki çerçevesinde asistanlarını kendileri istihdam ettikleri için bağımsız bir bütçe asistanlığı desteği yarar sağlayabilir.

Workforce and Care olarak başvuruda bulunmaktan masrafları karşılayan kuruluşlarla pazarlık yapmaya, idari işleri takip etmeye kadar bir çok görevi üstlenir ve bütçe sahibini stresten kurtarır. Bağımsız bir şirket olduğumuz için masrafları üstlenen kurum ve kuruluşlara bağımlı değiliz, dolayısıyla sadece bütçe sahiplerinin çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz.

Evet. Eğer bir başvuru tümüyle veya kısmen reddedilmişse itiraz etme hakkı vardır. Bu konuda Work and Care'in profesyonel desteğinden faydalanabilirsiniz. Şayet somut bir hukuki danışma için avukat gerekki ise uygun bir avukatı devreye sokmamız da mümkündür.

Bütçeye sahip olanların hanelerini İş ve İşçi Kurumunda bir işletme olarak kaydetmeleri ve bir işletme numarası almaları gerekmektedir. Bu işyerini kaydettirmeleri ise gerekmemektedir. Şayet bu görevler yerine getirilmiş ise bütçe sahipleri asistan personelini kendilerine sunulan bütçeye uygun olarak kendileri bulabilir ve onların Kısa Süreli İş Merkezi (Minijobzentrale) veya Sağlık Kasasında (Krankenkasse) kaydını yaptırabilir.

Workforce and Care olarak bütçe sahiplerini bütün bu işlerde de destekliyoruz.

 

Kişiye Özel Bütçe'nin maksadı engelli insanların kendi hayatlarına kendilerinin şekil vermesini sağlamaktır. Bu bakımdan kimin istihdam edileceği de onlara bırakılmıştır. Güvenilir kişileri olarak ikinci dereceden akrabalarınızı istihdam edebileceğiniz gibi kalifiye elemanları da görevlendirebilirsiniz.

Zaman ve vasıf açısından tamamen sizin ihtiyaçlarınıza uygun bir şekide hizmet verecek asistan kadronuzun oluşmasında bizden destek alabilirsiniz.

Asistanlık hizmetinden faydalananlar istihdam ettikleri asistanların ortaya koyduğu kaliteyi gözden geçirme hakkına sahiptirler. Bu bakımdan, verilen hizmetten memnun olmamaları halinde bunu dile getirme ve bir alternatif bulunamadığı durumlarda başka bir asistanı istihdam edebilirler.

Workforce and Care olarak hedef anlaşmasında (Zielvereinbarung) yazılı olarak belirlenmiş kalite garantisinin yerine getirilmesine büyük önem veriyor ve buna uygun vasıfları yerine getiren asistanları sağlamak için çalışıyoruz.

İlk başvuru sonrasında onaylanan bütçe 6 ila 12 ay ile sınırlıdır. Takip eden her bir başvuruda elde edilen onaylar ise 24 aya kadar geçerli olabilirler. Bütçe ödenirken daha çok destek gerektiği anlaşılırsa bütçe arttrımı için de başvuru da bulunulabilir.

Kişiye Özel Bütçenin miktarı başvuru sahibinin tespit edilmiş ihtiyacına bağlı olarak değişir. Asistanlardan beklenen nitelik ve bakım süresi de aylık miktarın belirlenmesinde önemli rol oynar. Örneğin 24 saat bakıma ihtiyacı olan bir kişi birkaç bin Euroluk bütçe alabilir. Onay görmüş bütçelerin çoğunluğunda ise bu miktar ayda 200 ila 800 Euro arasında değişmektedir.

Hiç! Başvurularımızdaki masraf hesaplamasında 'Bütçe asistanlığı' (Budgetassistenz) başlıklı bir kalem yer almaktadır. Bu kalem, masrafları karşılayan kurum ve kuruluşlar arafından bütçete dahil edilir. Bu bakımdan ihtiyaç duyduğunuz hizmetlerde herhangi bir kesinti olmaz. Masrafları karşılayan kurum ve kuruluşlar bütçeyi onayladığı sürece işveren olarak size ek bir masraf ödetilmez.

Asisanların prensipte formel vasıflara ihtiyacı yoktur. Sizden beklenen daha ziyade kendi hayatını şekillendirme konusunda belli bir algıya sahip olmanız, sempatik ve sabırlı bir profil çizmeniz, Almancaya hakim olmanız ve bedensel ve psikolojik olarak dayanıklı olmanızdır.  

Birçok bütçe sahibi akşamları, geceleri ve hafta sonları da asistana ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla bu iş, üniversite öğrencileri ve meslek eğitimi ve kariyer eğitimi alanlar için de ilginç gelebilir.

 

Şayet Workforce and Care'e giden yolu bulduysanız, sizinle özel bir görüşme gerçekleştirir, başvuru evrakınızı gözden geçirir ve size uygun bütçe sahiplerini aramaya koyulabiliriz. Potansiyel işveren ortaya çıkınca da sizi tanışma görüşmesine hazırlarız.

Kişiye Özel Asistanlık

Kendi hayatını belirlemen için mümkün olan en iyi bakım hizmeti.

Kişiye Özel Asistanlık

Kendi hayatını belirlemen için mümkün olan en iyi bakım hizmeti.
Kişiye Özel Asistanlık

Kişiye Özel Asistan Ol!

Yeni asistanlık mesleğine giden yolda destek oluyoruz.

Kişiye Özel Asistan Ol!

Yeni asistanlık mesleğine giden yolda destek oluyoruz.
Kişiye Özel Asistan Ol!

Diğer soru ve isteklerinizle ilgili olarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.

    Bakım Dereceni Hesapla!